Author : Barbara Baranowska
Poster : "DZIEWCZYNA Z DOBREGO DOMU", 1962
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Circulation : 11500
Value : $ 400 +
Film : Poland (Droga)
Directed by Antoni Bohdziewicz
Starring : Krystyna Stypulkowska, Tadeusz Janczar, Elzbieta Czyzewska, Ignacy Gogolewski