Author : Walerian Borowczyk
Poster : "DO OSTATNIEJ KROPLI KRWI", 1957
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 58.5 cm)
Circulation : 19500
Value : $ 450 +, rare
Film : "Za wlast Sowietow" , SU (Gorki), 1956
Directed by Borys Buniejew
Starring : Borys Czirkow, Danil Sagal, Sergiej Kurilow, Nina Nikitina