Author : Andrzej Onegin - Dabrowski
Poster : "PRZEJAZDEM W MOSKWIE", 1971
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Value : $ 300 +
Film :"W Moskwie projezdom", SU (Gorki), 1970
Directed by Ilia Gurin
Starring : Jewgieni Karelskich, Siergiej Szakurow, Nikolaj Mierzlikin