Author : Andrzej Onegin - Dabrowski
Poster : "SKAPANI W OGNIU", 1964
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 2-color offset
2 versions : 1-gr.; 2- fot.-lit. (fot. J. Czarnecki)
Circulation : 11500
Value : $ 250
Film : Polish (Iluzjon)
Directed by Jerzy Passendorfer
Starring : Stanislaw Mikulski, Beata Tyszkiewicz, Aleksander Fogiel, Wojciech Siemion, Ryszard Pietruski