Author : Andrzej Onegin - Dabrowski
Poster : "SPOTKANIE NA PRZEPRAWIE", 1965
A1- vertical = 20.75" x 30.75" (52.7 x 78.1 cm), color offset
Circulation : 8000
Value : $ 250
Film : "Wstriecza na pierieprawie", SU (Mosfilm), 1963
Directed by Gawril Jegiazarow
Starring : Inga Szantyr, Gennadi Frolow