Stachurski : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
FILM POSTERS: Marian Stachurski /1/