Wasilewski : 1 - 2 - 3 -- 5 - 6
FILM POSTERS: Mieczyslaw Wasilewski /4/