Author : Ryszard Kiwerski
Poster : "KROLEWNA Z DLUGIM WARKOCZEM", 1970
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Circulation : 5200
Value : $ 550 +
Film : "Warwara-krasa, dlinnaja kosa", SU (Gorki), 1970
Directed by Aleksander Rou
Starring : Tatiana Klujewa, Michail Pugowkin, Gieorgi Millar, Aleksiej Katyszew, Siergiej Nikolajew