Author : Andrzej Krajewski
Poster : "CZEKAM W MONTE CARLO", 1969
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
2 versions
Circulation : 11500
Value : $ 250
Film : "Poland (RF Zespoly Filmowe)
Directed by Julian Dziedzina
Starring : Stanislaw Zaczyk, Andrzej Kopiczynski, Janina Boronska, Krzysztof Chamiec