Author : Andrzej Krajewski
Poster : "SYNOWIE WIELKIEJ NIEDZWIEDZICY", 1966
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Circulation : 8500
Value : $ 300
Film : "Die Sohne der Grossen Barin", East Germany / Yugoslavia (DEFA), 1966
Directed by Josef Mach
Starring : Gojko Mitic, Jiri Vrstala, Rolf Romer, Zofia Slaboszowska