Author : Jan Mlodozeniec
Poster : "KONIEC NOCY", 1956
2 x A1 horizontal = 66.5" x 23" (169 x 58.5 cm), offset
Circulation : 11000
Value : $ 1200 +, rare
Film : Polish (PWSF)
Directed by Julian Dziedzina, Pawel Komorowski, Walentyna Uszycka
Starring : Zbigniew Cybulski, Ryszard Filipski, Adam Fiut, Marian Gorczynski, Roman Polanski