Author : Jan Mlodozeniec
Poster : "MOTYL Z NEFRYTU", 1958
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Value : $ 450 +
Film : "Liang Shanba yu Zhu Yingtai", China (Shanghai), 1953
Directed by Sang Hu & Huang Sza
Starring : Yuan Hsucz-Fen, Fan Jui-Czuan, Czang Kuei-Feng