Author : Jan Mlodozeniec
Poster : "ZBRODNIA I KARA", 1970
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Circulation : 6000
Value : $ 300 +
Film : "Pristuplienie i nakazanje" / 'Crime and Punishment'/ , SU (Gorki), 1968
Directed by Lew Kulidzanow
Starring : Georgij Taraktorin, Innokientij Smoktunowski, Wiktoria Fiedorowa, Jewgienij Lebiediew, Tatiana Biedowa