Author : Waldemar Swierzy
Poster : "MIEJSCE DLA JEDNEGO", 1966
version 1: A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), offset; unsigned
version 2: A0 vertical (2 x A1 h.) = 33" x 46" (84 x 117 cm), offset
version 3: 1/2 A1 horizontal = 33" x 11" (84 x 28 cm), offset
Circulation : 8000 (A1), 500 (1/2 A1 horiz.)
Unsigned
Recent prices : $ 500 - 650 / set /
Film : Poland (ZRF Kamera)
Directed by Witold Lesiewicz
Starring : Zygmunt Hubner, Aleksandra Karzynska, Stanislaw Zaczyk