Author : Waldemar Swierzy
Poster : "W STEPACH UKRAINY", 1953
A1+ vertical = 24.2" x 34.1" (61.5 x 86.5 cm), color offset
Recent price : $ 450, rare
Film : "W stepiach Ukrainy", SU (Dowzhenko - Kiev), 1952
Directed by Timofiej Lewczuk
Starring : Warwara Czajka, Olga Kusenko