Author : Wieslaw Walkuski
Poster : "LOWCA ZMIJ",1987
B1 horizontal = 38.4" x 26.4" (97.5 x 67.5 cm), color offset
Circulation : 6110
Value : $ 300
Film : "Zmiejelow", SU (Mosfilm), 1986
Directed by Wadim Derbieniew
Starring : Aleksandr Michajlow, Natalia Bielochwostkowa, Leonid Markow, Donatas Banionis