Author : Wojciech Wenzel
Poster : "CZTERY SERCA", 1962
A2 vertical = 16.9" x 23.2" (43 x 59 cm)
Recent price : $ 250
Film : "Serdca czetyrioch", SU (Mosfilm), 1941
Directed by Konstantin Judin
Starring : Walentyna Sierowa, Jewgienij Samojlow, Ludmila Celikowska, Pawel Szpringfeld