Author : Wojciech Wenzel
Poster : "OJCOWIE I DZIECI", 1960
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 59 cm), color offset
Value : $ 750 +
Film : "Otsy i dieti" / ' Fathers and Sons'/ , SU (Lenfilm), 1959
Directed by Adolf Biergunkier & Natalia Raszewskaja
Starring : Izolda Izwickaja, Alla Larionowa, Wiktor Awdiuszko