Swierzy : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -- 8 - 9 - 10
FILM POSTERS: Waldemar Swierzy /7/