Swierzy : 1 - 2 - 3 -- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
FILM POSTERS: Waldemar Swierzy /4/